Acadèmia A+         Barcelona
                                   Repàs de TOTES les matèries de primària, ESO i Batxillerat.

Apunta'ls ara! Matrícula gratuïta!
OBERT DE DILLUNS A DIVENDRES
(MATÍ I TARDA)
DISSABTES MATÍ.

Click here to edit subtitle

ACADÈMIA A+ ofereix els següents serveis en funció de la situació de l’alumne:


  • Classes particulars.


  • Classes en grup (2-5 alumnes)   

  • Idiomes: (català, castellà, anglès, alemany, rus, francès                            i portuguès) 
  • En les classes de repàs es fa un ÚS DE LES TIC (tecnologies de la informació i comunicació) mitjançant recursos a internet, aplicacions relacionades amb les ciències o les lletres, exercicis, vídeos, etc.


  • A més l’acadèmia compta amb MATERIAL DIDÀCTIC,com llibres de text, exàmens,  fitxes,…


  • Es realitzen CONTROLS D’ASSISTÈNCIA i un SEGUIMENT PERSONALITZAT per a cada alumne.